MP MOBI

Zníženie obmedzenia daných dispozícii domu a uľahčenie prístupu.

180 kg až 630 kg
0.15 m/s
Maximálny počet staníc: 6

Zistiť viac

SCHODISKOVÉ PLOŠINY

PLOŠINY