Zákaznícky servis a vyprosťovacia služba

Sme tu pre Vás 24 hodín / 365 dní

+421 903 714 488

 

Rekonštrukcie a modernizácie

Rekonštrukciou a modernizáciou výťahu je možné dosiahnuť:

 • zlepšenie jazdných vlastností a komfortu jazdy
 • plynulý rozbeh a dojazd
 • presnosť zastavovania v staniciach - rozmedzie 0 až 1 mm
 • zníženie hlučnosti a vybrácií výťahového stroja
 • vylepšenie vzhľadu interiéru výťahovej kabíny
 • úspora spotreby elektrickej energie, minimálne 30%
 • zvýšenie bezpečnosti

+421 903 433 766

Servis opravy a revízie

V rámci týchto činností vykonávame:

 • odstraňovanie prevádzkových porúch
 • preventívnu kontrolu a zriadenie
 • mazanie podľa mazacieho plánu výrobcu
 • čistenie strojovne výťahu a prehĺbenie výťahovej šachty vrátane likvidácie nebezpečného odpadu vzniknutého z prevádzky výťahového zariadenia
 • revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky v súlade s vyhláškou 508/2009 Z.z. a normy STN 274002

V prípade, že by ste mali záujem o výkon servisu, opráv a revízií našou spoločnosťou kontaktujte:

+421 903 784 488

 

Predaj nových zariadení, technické poradenstvo

Kontaktujte nás a požiadajte o návštevu nášho
obchodno-technického zástupcu, ktorý Vám
navrhne riešenie odpovedajúce všetkým
Vašim požiadavkám a vypracuje
nezáväznú cenovu ponuku

+421 903 433 766